صندلی ماساژ مدل E9
98,000,000 تومان
صندلی ماساژ مدل X9
99,700,000 تومان